Elinvoimaa yritysyhteistyöllä

14.7.2022 | Blogi

Sakari Suomala

Laukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja, yrittäjä ja ehdolla eduskuntaan Keski-Suomesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista pois. Jäljelle jäävät koulutus kaavoitus ja elinvoiman lisääminen. Jälkimmäinen on kuntien tulevaisuuden kannalta keskeinen. Siinä kova ydin on kuntien ja yritysten ja yrittäjien välinen yhteistyö, yhdessä tekeminen. Kysymys kuuluu, miten se parhaiten tehdään. Olen aikanaan ollut tekemässä opasta yhteistyön rakentajille: kuinka saada paikalliset luottamushenkilöt, yrittäjät ja viranomaiset samalle puolelle pöytää, yhdessä tekeminen rullaamaan ja sanat teoiksi.

Yrittäjäjärjestön puheenjohtajana olin Laukaassa tekemässä toimivaa yhdessä tekemisen mallia. Tuolloin Laukaa palkittiin Suomen yrittäjien vuoden paikallisyhdistyksenä.

Elinvoimainen kasvun kehällä oleva kunta tarvitsee yhteistyökulttuurin, jossa yrittäjät, luottamushenkilöt ja kunnan viranhaltijat pelaavat samaan maaliin. Kulttuuri syntyy pitkäaikaisen yhdessä tekemisen kautta.

Yhteisen tekemisen malli koostuu kipinäpäivistä ja tahtoryhmästä. Lisäksi yrittäjillä olisi hyvä olla yhteinen olohuone, jossa he kohtaavat. Esimerkiksi paikallinen huoltoasema sopii hyvin sellaiseksi.

Kuntakipinä–päivä kokoaa yhteen luottamushenkilöt, viranhaltijat ja yrittäjät toimialoittain. Tapahtuma sopii hyvin myös järjestöjen kanssa tehtävään yhdessä tekemiseen. Lämmöllä otetaan vastaan kaikki, jotka haluavat päivään osallistua. Päivä järjestetään kerran pari vuodessa.

Tahtoryhmä on uudenlainen kunnan elinkeinoelämän tukitiimi. Tahtotyhmä vastaa viranomaistahojen ja yrittäjien yhteen saattamisen organisoinnista. Tahtoryhmä koostuu kunnanvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajasta, kunnanjohtajasta, yrittäjäjärjestön johdosta ja merkittävimpien yritysten johdosta, elinkeinoasiamiehestä/kehitysyhtiön johtajasta ja koulutoimenjohtajasta sekä mahdollisista muista avainpelaajista. Tahtoryhmä kokoontuu kerran kuussa tai joka toinen kuukausi.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Se on tehtävä. Tahtoryhmän tärkeimpänä tehtävänä on johtavien ajatusten –vision, mission ja arvojen- kirkastaminen ja jalalle pano. Näiden sanojen kärsimästä yleisestä inflaatiosta huolimatta pidän niitä ratkaisevan tärkeinä. Miten voimme tietää, mitä pitää tehdä, jos emme tiedä, mihin olemme menossa?

Visio määrittää sen tulevaisuuden tahtotilan, johon olemme kulkemassa. Missio määrittää toimintamme tarkoituksen. Se kuvaa yhteisön tehtävää. Arvot, kuten esim. avoimuus ja yrityslähtöisyys, paaluttavat tavat, joilla visiota ja missiota toteutetaan.

Kunnan elinvoiman kasvattaminen ja yrittäjyyskulttuurin rakentaminen on pitkä tie, mutta sitä kannattaa tavoitella. Hyvänä esimerkkinä on moneen otteeseen palkittu kunnanjohtaja Pauli Aution aikana rakennettu ja Ari Ranta-ahon jatkama Muuramen malli. Siihen mekin täällä Laukaassa pyrimme.

Sakari Suomala
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Laukaa

Sakari Suomala

Laukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja, yrittäjä ja ehdolla eduskuntaan Keski-Suomesta.